Javni poziv za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

Datum objave:20.11.2018. 10:01 / Izvor: Oslobođenje, 20.11.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE     

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA             

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA             

 

Broj: 08-14-5-1304-3/18

Sarajevo, 14.11.2018. godine

 

Na osnovu tačke 6. Odluke o uvjetima i procedurama emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 88/12) i tačke 3. Odluke o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 76/18) Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za učestvovanje u emisiji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine

putem aukcije na Sarajevskoj berzi-burzi vrijednosnih papira

 

1. Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da učestvuju na aukciji trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine.

 

2. U skladu sa Odlukom o zaduženju Federacije Bosne i Hercegovine putem emisije trezorskih zapisa Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 1148/2018 ("Službene novine Federacije BiH", broj: 76/18) i obavještenjem Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo o privremenom simbolu trezorskih zapisa, definirani su osnovni elementi emisije:

 

• Emitent: Federacija Bosne i Hercegovine;

• Planirani iznos emisije: 20.000.000,00 KM;

• Nominalna vrijednost trezorskog zapisa: 10.000,00 KM;

• Privremeni simbol trezorskog zapisa: FBHTZ218;

• Datum aukcije: 11.12.2018;

• Datum uplate po zaključenim transakcijama: 12.12.2018;

• Danim dospijeća: 11.09.2019;

• Valuta: konvertibilna marka (KM).

 

3. Osnovni elementi emisije:

• Danim i vrijeme održavanja: 11.12.2018. godine, u 09:00 sati;

• Vrijeme unosa kupovnih naloga: od 09:00 do 10:00 sati;

• Vrsta aukcije: aukcija na primarnom tržištu;

• Metoda aukcije: višestruka cijena;

• Vrsta cijene: diskontna cijena.

 

Iznos diskontne cijene trezorskih zapisa izračunava se na godišnjem nivou po formuli:

 

C=100- 100*d*i / 365+d*i

 

C = diskontna cijena,

d = broj dana do dospijeća i

i = kamatna stopa/100.

 

Diskontna cijena na ponudi iskazuje se na četiri decimalna mjesta.

• Vrijeme objave izvještaja o rezultatima aukcije: 11.12.2018. godine, do 15:00 sati;

• Način objave izvještaja o rezultatima: internet stranica Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevske berze-burze;

• Datum i vrijeme do kada je neophodno da lica sa kojima je zaključena transakcija izvrše uplatu na depozitni račun Ministarstva: 12.12.2018. god, do 12:00 sati;

• Depozitni račun Ministarstva na koji se vrši uplata: 3386902249661654;

• Banka depozitar: Uni Credit Bank d.d. Mostar;

• Agent emisije: SEE Investment Solutions d.o.o. Sarajevo;

• Kontakt osobe: u Federalnom ministarstvu finansija-financija: Vedad Nezirić, tel: 033/253-476, e-mail: vedad.neziric@fmf.gov.ba  i na SASE: Nedim Mukić, tel: 033/251-462, e-mail: nedim.mukic@sase.ba.

 

 

MINISTRICA

Jelka Milićević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI:
  • 66130000-0(2) - Brokerske i srodne berzanske usluge, Usluge posredovanja u poslovanju vrijednosnim papirima i trgovini burzovnom robom i srodne usluge

  • 66171000-9(2) - Finansijski konsalting