Javni poziv za uvid u Glavni projekat izgradnje carinskog skladišta avionskog goriva u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Datum objave: 28.07.2017. 08:31 / Izvor: Dnevni Avaz, 28.07.2017.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10,13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

 

Objavljuje

 

JAVNI POZIV

 

za uvid u

 

GLAVNI PROJEKAT IZGRADNJE CARINSKOG SKLADIŠTA

AVIONSKOG GORIVA U SKLOPU KOMPLEKSA MEĐUNARODNOG

 AERODROMA TUZLA

autor projekta: „Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje - INZIO" d.d.

Tuzla,

investitor: J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o

 

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje skladišta avionskog goriva u sklopu kompleksa Međunarodnog aerodroma „Tuzla", na zemljištu označenom kao k.č. br. 2551/1 K.O. Dubrave, na području općine Zivinice.

 

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana

objavljivanja poziva.

 

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Marka Marulića br. 2. u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

 

Broj: UPI/03-23-2-177/17

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: