Javni poziv za uvid u Glavni projekt rehabilitacije (konzervatorski projekt) Starog grada Ljubuški

Datum objave: 15.01.2020. 10:32 / Izvor: Večernji List, 15.01.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA     

 

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06,72/07, 32/08, 4/10,13/10 i 45/10), Federalno ministarstvo prostornog uređenja o b j a v Ij u j e

 

JAVNI POZIV

za uvid u GLAVNI PROJEKAT REHABILITACIJE (KONZERVATORSKI PROJEKAT)

autor projekta: Studio „Urbing" d.o.o. Sarajevo

investitor: Grad Ljubuški

 

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. stav 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za rehabilitaciju Starog grada Ljubuški.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, uz prethodnu najavu na broj telefona 033 726 532.

Broj: UPI/03-23-2-377/19

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: