Javni poziv za uvid u predmet izdavanja okolišne dozvole za pogon primarne prerade drveta koji se nalazi na adresi Brekovica bb, na k.č. broj: 3569/3 k.o. Brekovica, kapaciteta proreza oblovine 2.736 m3/g

Datum objave: 16.03.2021. 10:12 / Izvor: Unsko-sanske novine, 12.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona rješavajući po zahtjevu operatora „Stolarija Bajrić" d.o.o. Bihać za izdavanje okolišne dozvole, u skladu sa članom 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 38/09) objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Pozivaju se sva zainteresirana lica da izvrše uvid u predmet broj: 11-19-965-UP-1/21, koji se vodi kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona po zahtjevu operatora „Stolarija Bajrić" d.o.o. Bihać za izdavanje okolišne dozvole za pogon primarne prerade drveta koji se nalazi na adresi Brekovica bb, na k.č. broj: 3569/3 ko. Brekovica, kapaciteta proreza oblovine 2.736 m3/god.

 

Uvid u predmet može se izvršiti u periodu od 30 dana od dana objave Javnog poziva u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša - Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti; u ul. Alije Đerzeleza broj 2, Bihać, III sprat.

Primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ul. Alije Đerzeleza broj 2, Bihać.

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, ul. Alije Đerzeleza broj 2, 77000 Bihać.

 

MINISTAR:

Adnan Alagić, dipl. ing. grad.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: