Javni poziv za uvid u predmet izdavanja okolišne za objekat benzinske pumpe, k.o. Bihać

Datum objave: 12.03.2021. 08:22 / Izvor: Akta.ba, 05.03.2021.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA GRAĐENJE, PROSTORNO l UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Broj: 11-19-489-UP-1/2021

Bihać. 05.03.2021 .godine 11/5

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona rješavajući po zahtjevu operatora d.o.o.“G -PETROL" P. J. Bihać 2 za izdavanje okolišne dozvole, u skladu sa članom 36. i 37. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiFT, broj: 33/03 i 38/09) o b j a v 1 j u j e :

 

JAVNI POZIV

 

Pozivaju se sva zainteresirana lica da izvrše uvid u predmet broj: 11-19-489-UP- 1/2021 koji se vodi kod Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko- sanskog kantona po zahtjevu operatora d.o.o.“G_PETROL"P.J. Bihać 2 za izdavanje okolišne dozvole za objekat benzinske pumpe, koja se nalazi u ulici Kasima Cehajića br. 52. Bihać na zemljištu označenom kao k.č.br. 3223/17 k.o. Bihać - grad po novom katastarskom operatu odnosno k.č.br. 3223/17 k.o. Bhać - grad po starom katastarskom operatu. Ukupna zapremina tankova za skladištenje tečnih goriva iznosi 200 m3.

 

Uvid u predmet može se izvršiti u periodu od 30 dana od dana objave Javnog poziva, u prostorijama Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša- Odjeljenje za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti, u ul. Alije Derzeleza broj 2, Bihać, III sprat, kancelarija broj 29.

 

Primjedbe i sugestije dostavljaju se u pisanoj formi na adresu: Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, ul. Alije Derzeleza broj 2. Bihać.

 

Rok za davanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. Primjedbe i sugestije trebaju biti dostavljene u pisanoj formi na adresu:

 

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona, ul. Alije Derzeleza broj 2, 77 000 Bihać.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: