Javni uvid i tribina na izmjene i dopune RP Gradski park Betanija

Datum objave: 15.02.2021. 15:14 / Izvor: Akta.ba, 15.02.2021.

Općinsko vijeće Centar je, na 57. redovnoj sjednici održanoj 14. oktobra 2020. godine, usvojilo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana „Gradski park Betanija“.

 

Izmjene i dopune navedenog dokumenta su preduvjet za uspješno vođenje aktivnosti na realizaciji Prve transverzale, kao projekta od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.

Programom i planom aktivnosti, kao i pomenutom odlukom, utvrđena je obaveza održavanja javnog uvida i javne tribine sa ciljem upoznavanja javnosti i svih zainteresiranih subjekata sa osnovnom koncepcijom ovog plana. 

 

Javni uvid i tribina ovog planskog dokumenta će trajati 15 dana od objavljivanja na web stranici Općine Centar ( http://www.centar.ba/stranica/idpr-betanija ), koja je nosilac pripreme plana. S obzirom na epidemiološku situaciju građani, vlasnici i posjednici nekretnina, predstavnici organa uprave i javnih preduzeća, kao i ostali zainteresirani subjekti, svoje prijedloge i sugestije moći će, osim u pisanoj formi putem protokola Općine Centar, također dostavljati i elektronskim putem na sljedeće mail adrese: eldina.sehovic@centar.ba iselma.islambegovic@centar.ba.

Također sugrađani sve zahtjeve oko eventualnih pojašnjenja u vezi sa planom mogu dostavljati na isti način. Osim na web stranici Općine Centar materijal za ovaj planski dokument će biti dostupan i u prostorijama Mjesne zajednice „Šip“ (Branilaca Šipa 15), te na oglasnoj ploči Općine Centar (Mis Irbina 1). 

Izrada ovog dokumenta je inicirana od strane Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a u skladu sa  zaključkom Vlade Kantona Sarajevo (usvojenog 31. redovnoj sjednici, održanoj 3. septembra 2020. godine), dok je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo, kao nosilac izrade plana, uradio prvu verziju planskog rješenja.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: