Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole KTM Brina d.o.o. Posušje, postrojenje asfaltne baze instalisanog kapaciteta 120 t/h i betonare ELBA kapaciteta 35 m3/h

Datum objave: 11.02.2021. 15:11 / Izvor: Akta.ba, 10.02.2021.

Javni uvid - Nacrt okolišne dozvole „KTM Brina“ d.o.o. Posušje, postrojenje asfaltne baze instalisanog kapaciteta 120 t/h i betonare „ELBA“ kapaciteta 35 m³/h

 

 

https://www.fmoit.gov.ba/bs/novosti/novo-na-webu

 

„KTM Brina“ d.o.o. Posušje, sa sjedištem u Vinjanima, općina Posušje , dostavio je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole za za postrojenje asfaltne baze “BERNARDI”, TIP BERNARDI 1500 CEM insatlisanog kapaciteta 120 t/h i betonare „ELBA“ koja je smještena na istoj lokaciji sa instalisanim kapacitetom 35 m³/h.

U postupku uključivanja javnosti, Zahtjev sa Prilozima može se pogledati u prostorijama Ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, u ulici Hamdije Čemerlića br.2.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na Zahtjev je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Hamdije Čemerlića 2

71000 Sarajevo

 

Nacrt okolišne dozvola

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: