Javni uvid u Regulacioni plan Alipašina - Koševo

Datum objave: 12.02.2021. 15:17 / Izvor: Akta.ba, 12.02.2021.

Odluka o pristupanju izradi novog planskog dokumenta je donesena radi zastarjelosti ranijeg plana (UP „Jugobanka“ - Službene novine Grada 18/86), a kako bi se ponovno ocijenile sve promjene nastale u proteklom periodu, te donijela nova planska rješenja.

 

Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je kao Nosilac izrade dostavio prvu verziju planskog rješenja - osnovnu koncepciju Plana za ovaj prostorni obuhvat, koji se sada upućuje na javni uvid i dostavljanje prijedloga i sugestija od strane zainteresiranih građana, vlasnika i posjednika nekretnina, organa uprave, javnih preduzeća i ostalih zainteresiranih subjekata.

 

Javni uvid i dostavljanje prijedloga i sugestija je moguće izvršiti u roku od 30 dana od dana objavljivanja na web stranici, a prijedlozi i sugestije isključivo u pisanoj formi mogu se dostaviti na protokol Općine Centar kao i na sljedeće e-mail adrese: eldina.sehovic@centar.ba  i selma.islambegovic@centar.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: