(jedanaesta izmjena i dopuna plana nabavki za 2019. godinu) Nabavka poklona povodom održavanja Božičnog domjenka, slatkiša koje će Djed Božićnjak dijeliti na Božićnom sajmu, paketića za djecu povodom Božića i Nove godine, čestitiki povodom Božića i Nove godine, plina za plinske boce za Božićni sajam, poklona za goste Općnskog načelnika (kovane značke), pirotehnike povodom dočeka Nove godine, vatrometa, usluga eksterne reprezentacije za 2020.g., snimanja i emitiranja manifestacije Posavsko kolo na Posavina TV, izrade elaborata evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta na lokaciji općine Odžak, mašinska priprema zemljišta na deminerskom zadatku - kanali Gornja Srnotoča, Jošava i Kamenica, redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Odžak

Datum objave: 03.01.2020. 13:38 / Izvor: Akta.ba, 02.01.2020.

Odluka o XI. izmjeni i dopuni Plana javnih nabava za 2019. godinu.pdf

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANT.JA POSAVSKA

OPĆINA ODŽAK

OPĆINSKI NAČELNIK

 

Broj: 01-02- 2622//19

Datum: 31.12. 2019. godine

 

Na temelju članka 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH". broj: 39/14) i članka 38. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak", broj 02/09), a u skladu s sredstvima planiranim u Proračunu Općine Odžak za 2019.godinu, Općinski načelnik donosi:

 

ODLUKU

o XI (jedanaestoj ) izmjeni i dopuni Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019. godinu

 

Članak 1.

Na osnovu ukazanih potreba Općine Odžak vrši se XI (jedanaesta) izmjena i dopuna Plana javnih nabava Općine Odžak za 2019.godinu, broj: 01-02-923/19 od 19.03.2019. godine.

I. Plan javnih nabava u dijelu 1 -ROBE se dodaje pod rednim brojevima 62, 63,64, 65, 66, 67 i 68 glasi:

1. Pod rednim brojem 62

Predmet javne nabave: Nabava poklona povodom održavanja Božičnog domjenka

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 720.00 KM,

Ekonomski kod: 613914 - Usluge reprezentacije

Vrsta postupka: direktni sporazum,

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

 

2. Pod rednim brojem 63

Predmet javne nabave: Nabava slatkiša koje će Djed Božićnjak dijeliti na Božičnom sajmu

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 300,00 KM,

Ekonomski kod: 613991 -17( novi ekon. kod 61399 l-6)-Izdaci za organizaciju Božičnog sajma

Vrsta postupka: direktni sporazum.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

 

3. Pod rednim brojem 64

Predmet javne nabave: Nabava paketića za djecu povodom Božića i Nove godine Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 300,00 KM,

Ekonomski kod: 611220-14 ( novi ckon. kod 611226) - Jubilarne nagrade za stabilnost u radu - darovi

Vrsta postupka: direktni sporazum. Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac Izvor financiranja: proračun

 

4. Pod rednim brojem 65

Predmet javne nabave: Nabava čestitki povodom Božića i Nove godine

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 50,00 KM,

Ekonomski kod: 613411 - Obrasci i papir.

Vrsta postupka: direktni sporazum,

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

 

5. Pod rednim brojem 66

Predmet javne nabave: Nabava plina za plinske boce za održavanje Božičnog sajma Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 100,00 KM,

Ekonomski kod: 61399M7( novi ekon. kod 613991-6)-Izdaci za organizaciju Božičnog sajma

Vrsta postupka: direktni sporazum.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

 

6. Pod rednim brojem 67

Predmet javne nabave: Nabava poklona za goste Općinskog načelnika ( kovane značke)

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 500,00 KM,

Ekonomski kod: 613914 -usluge reprezentacije

Vrsta postupka: direktni spora/um.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

 

7. Pod rednim brojem 68

Predmet javne nabave: Nabava pirotehnike povodom dočeka Nove godine

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 900,00 KM,

Ekonomski kod: 613991 -Ostale nespomenute usluge ( 600 - tekuća pričuva)

Vrsta postupka: direktni sporazum.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

II. Plan javnih nabava u dijelu II -USLUGE se dopunjuje pod rednim brojevima 72, 73, 74 i 75 i glasi:

 

8. Pod rednim brojem 72

Predmet javne nabave: Nabava usluga eksterne reprezentacije za 2020.godinu Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 18.000,00 KM,

Ekonomski kod: 613914-Usluge reprezentacije i 613991-4 - Kulturne manifestacije Dan opčine

Vrsta postupka: Aneks II dio B Zakona o javnim nabavama.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: siječanj 2020.g.

Izvor financiranja: proračun 2020.god ine

 

9. Pod rednim brojem 73

Predmet javne nabave: Nabava vatrometa za potrebe općine Odžak

- Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 5128,20,00 KM,

Ekonomski kod: 613991-6 - ( novi kod 613991-5) Kulturne manifestacije Posavsko kolo"

Vrsta postupka: direktni sporazum,

Okvirni datum pokretanja postupka: studeni

Okvirni datum zaključenja ugovora: studeni

Izvor financiranja: proračun

 

10. Pod rednim brojem 74

Predmet javne nabave: Nabava usluge snimanja i emitiranja manifestacije Posavsko kolo na Posavina TV.

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.500,00 KM,

Ekonomski kod:613991-6 - Kulturne manifestacije „Posavsko kolo'' (novi kod 613991-5)

- Vrsta postupka: direktni sporazum, Okvirni datum pokretanja postupka: kolovoz Okvirni datum zaključenja ugovora: kolovoz Izvor financiranja: proračun

 

11. Pod rednim brojem 75

Predmet javne nabave: Usluga izrade elaborata evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta na lokaciji Općine Odžak

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 5.600,00 KM,

Ekonomski kod: 821521-18 -Izrada elaborata mreže poljskih puteva i elaborata evidencije

državnog poljoprivrednog zemljišta

Vrsta postupka: direktni sporazum.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

I: Plan javnih nabava u dijelu III -RADOVI se dopunjuje pod rednim brojem 37 i 38 i glasi:

 

12. Pod rednim brojem 37

Predmet javne nabave: Mašinska priprema zemljišta na deminerskom zadatku -kanali Gornja Srnotača, Jošava i Kamenica

Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 1.960,00 KM,

Ekonomski kod: 614241-1 - Transfer za posebne namjene - elementarna nepogoda

Vrsta postupka: direktni sporazum.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

Okvirni datum zaključenja ugovora: prosinac

Izvor financiranja: proračun

 

13. Pod rednim brojem 38

Predmet javne nabave: Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine odžak za 2020.g.

- Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 79.900,00 KM, Ekonomski kod: 613724- Usluge popravke i održavanja cesta Vrsta postupka: Konkurentski postupak.

Okvirni datum pokretanja postupka: prosinac

- Okvirni datum zaključenja ugovora: veljača 2020.g. Izvor financiranja: proračun 2020.g.

 

Članak 2.

Svi podaci koji su obuhvaćeni izmjenom Plana javnih nabava sadržani su u tabeli koja čini sastavni dio ove odluke.

 

Članak 3.

Ova Odluka je sastavni dio Plana javnih nabava Općine Odžak za 20l9.godinu. Svi ostali podaci Plana javnih nabava za 2019.godinu ostaju nepromijenjeni.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na web stranici Općine Odžak: www. odzak.ba.

 

;d.

PREDMET NABAVKE

Ekonomski kod

Procjeujcna vrijednost nabavke bez PDV-a

Vrsta postupka

Okvirni datum pokretanja postupka

Okvirni datum zaključenja ugovora

Izvor financiranja

1

2

3

4

5

6

7

8

 

ROBE DOPUNA

 

 

 

 

 

 

2.

Nabava poklona povodom održavanja Božičnog domjenka (posebna odluka br. 01-02-2504/19 od 11.12.2019.g.

613914

720,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

3.

Nabava slatkiša koje će Djed Božićnjak di jeliti na Božićnom sajmu (posebna odluka br.01.02-2512/19 od 12.12.2019.g

613991-17 (613991-6)

300,00

DIREK I"NI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

4.

Nabav paketića za djecu povodom Božića i

Nove godine (posebna odluka br. 01-02-2511/19 od 12.12.20l9.g.)

611220-14 (611226)

300,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

5.

Nabava čestitiki povodom Božića i Nove godine (posebna odluka br. 01 -02-2569/19 od 20.12.2019.g)

613411

50,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

6

Nabava plina za plinske boce za Božićni sajma (posebna odluka br. 01-02-2538/19 od 17.12.2019.g)

613991-17 (613991-6)

100,00

DIREK I NI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

7.

Nabava poklona za goste Općnskog načelnika (kovane značke) posebna odluka br. 01-02-2541/19 od 17.12.2019.g.)

613914

500,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

 

>8.

Nabava pirotehnike povodom dočeka Nove godine (posebna odluka br. 01-02-2605/19 od 30 12.2019.g.)

613991 (600)

900.00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

 

USLUGE DOPUNA

 

 

 

 

 

 

'2.

Nabav usluga eksterne reprezentacije za 2020.g. (pos. odluka br.01-02-2535/19 od 17.12.2019.g.)

613914 613991-4

18.000,00

Anex II dio B ZJN

prosinac

siječanj 2020.g.

proračun 2020.g.

3.

Nabava vatrometa za potrebe općine Odžak (posebna odluka br. 01-02-2307/19 od 14 11.2019.g.

613991-6 (613991-5)

5.128,20

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

4.

Usluge snimanja i emitiranja manifestacije Posavsko kolo na Posavina TV (posebna odluka br. 01 -02-1914/19 od 30.08.2019.g.)

613991-6 (613991-5)

1.500,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

5.

Usluga izrade elaborata evidencije državnog poljoprivrednog zemljišta na lokaciji općine Odžak (posebna odluka br. 01-02-2624/19 od 31.12.2019.g.)

821521-18

5.600,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

 

RADOVI DOPUNA

 

 

 

 

 

 

7.

Mašinska priprema zemljišta na deminerskom zadatku - kanali Gornja Srnotoča, Jošava i Kamenica (posebna odluka br. 01-02-2384/19 od 3.12.2019.g.

614241-1

1.960,00

DIREKTNI SPORAZUM

prosinac

prosinac

proračun

1.

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta na području općine Odžak

(posebna odluka br. 01-02-2571/19 od 20.12.2019.g)

613724

79.900,00

KONKURENTSKI POSTUPAK

prosinac

veljača 2020. g.

proračun

2020.g.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: