(MK) Izvođenje građevinskih radova na kolektorima otpadne vode

Datum objave: 29.06.2017. 13:48 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.06.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Kavadarci: Građevinski radovi na kolektorima otpadne vode

2017/S 122-248438

Poziv na nadmetanje

Radovi

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Municipality of Kavadarci
Marsal Tito bb
1430 Kavadarci
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 43416130
E-pošta: opshtina@kavadarci.gov.mk

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: http://www.kavadarci.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

45232400

Opis
Građevinski radovi na kolektorima otpadne vode.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
19.7.2017 - 10:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian language.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: