(MK) Nabavka banknota

Datum objave: 18.07.2017. 10:14 / Izvor: Official Journal of the European Union, 18.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Banknote

2017/S 135-278174

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

National bank of the Republic of Macedonia
Kuzman Josifovski Pitu no.1
Na pažnju (osoba za kontakt): Katerina Manoleva
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
E-pošta: manolevak@nbrm.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

22430000

Opis
Banknote.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
21.8.2017 - 10:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: