(MK) Nabavka dijelova i pribora za alatne strojeve za obradu metala

Datum objave: 13.07.2017. 09:57 / Izvor: Official Journal of the European Union, 13.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Novaci: Dijelovi i pribor za alatne strojeve za obradu metala

2017/S 132-271231

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

FOD DOOEL Novaci AD ELEM Skopje
Novachki pat bb
7211 Novaci
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 47206801
E-pošta: info@fod.com.mk
Telefaks: +389 47282247

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.fod.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

42674000

Opis

Dijelovi i pribor za alatne strojeve za obradu metala.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 31.7.2017 - 11:00

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

31.7.2017 - 11:00

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: