(MK) Nabavka građevinskih konstrukcija i materijala, pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

Datum objave: 29.06.2017. 13:50 / Izvor: Official Journal of the European Union, 29.06.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

2017/S 122-248441

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JP Ulici i patista — Skopje
Kole Nedelkovski 38
Na pažnju (osoba za kontakt): public procurement
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23162317
E-pošta: edis.nuri@uip.gov.mk
Telefaks: +389 23162744

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.uip.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44000000

Opis
Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata).

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 11.8.2017 - 13:30
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
11.8.2017 - 13:30
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: