(MK) Nabavka građevinskog materijala i pridruženih artikala

Datum objave: 07.07.2017. 09:27 / Izvor: Official Journal of the European Union, 07.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Građevinski materijali i pridruženi artikli

2017/S 128-262778

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JP Vodovod i kanalizacija Skopje
Gjuro Strugar 5
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23073010
E-pošta: luiza.nakova@vodovod-skopje.com.mk

Internetska adresa(e):

Glavna adresa naručitelja: http://www.vodovod-skopje.com.mk

Elektronički pristup podacima: http://e-nabavki.gov.mk

Elektronička dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje: http://e-nabavki.gov.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

Opis
Građevinski materijali i pridruženi artikli.

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: List 1 — Materials for construction works
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

Grupa br: 2 Naziv grupe: List 2 — Materials for floor laying works
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

Grupa br: 3 Naziv grupe: List 3 — Materials for plaster works
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

Grupa br: 4 Naziv grupe: List 4 — Materials for sheet metal and locksmith works
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

Grupa br: 5 Naziv grupe: List 5 — Materials for carpentry works"
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44100000

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
Rok za dostavu zahtjeva za dokumentaciju ili za pristup dokumentaciji: 19.7.2017 - 15:30
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
25.7.2017 - 12:00
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: MKD.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: