(MK) Nabavka granuliranog drobljenog kamena (porijeklo od krečnjaka) za proizvodnju asfaltnih osnova Makedonijapat u Skoplju - Lepenec, Veles, Štip

Datum objave: 08.02.2021. 10:09 / Izvor: Official Journal of the European Union, 08.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Granule, sitni drobljenac i kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati

2021/S 026-065450

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Makedonijapat
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No 14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/announcements?Category=4
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of Granulated Crushed Stone Aggregate (Limestone Origin) for Production of Asphalt Bases Makedonijapat in Skopje — Lepenec, Veles, Stip

 

Referentni broj: 00943/2021
II.1.2)Glavna CPV oznaka
14212000 Granule, sitni drobljenac i kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of granulated crushed stone aggregate (limestone origin) for production of asphalt bases Makedonijapat in Skopje — Lepenec, Veles, Stip.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 2 471 545.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Procurement of Granuled Crushed Stone Aggregate (Limestone of Origin) for Production of Asphalt Blends Asvalt Bases Makedonijapat in Skopje Lepenec

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
14212000 Granule, sitni drobljenac i kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of crushed stone aggregate (limestone of origin) for production of asphalt blends Asvalt bases Makedonijapat in Skopje Lepenec.

Asphalt base Lepenec (stone aggregate):

— 0-4 mm..............50 000 t,

— 4-8 mm..............25 000 t,

— 8-11 mm............4 000 t,

— 8-16 mm............25 000 t,

— 16-22 mm..........4 000 t.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 903 740.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Procurement of Granuled Crushed Stone Aggregate (Limestone of Origin) for Production of Asphalt Blends Asvalt bases Makedonijapat in Veles

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
14212000 Granule, sitni drobljenac i kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of granulated crushed stone aggregate (limestone of origin) for production of asphalt blends Asvalt bases Makedonijapat in Veles (stone aggregate).

— 0-4 mm..............36 000 t,

— 4-8 mm..............20 000 t,

— 8-11 mm............3 000 t,

— 8-16 mm............18 000 t,

— 16-22 mm..........6 000 t.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 689 756.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Procurement of Granuled Crushed Stone Aggregate (Limestone of Origin) for Production of Asphalt Blends Asvalt Bases Makedonijapat in Stip

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
14212000 Granule, sitni drobljenac i kameni prah, obluci, šljunak, drobljenac i lomljenac, mješavine kamena, mješavine pijeska i šljunka te drugi agregati
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of granulated crushed stone aggregate (limestone of origin) for production of asphalt blends Asvalt bases Makedonijapat in Stip (stone aggregate):

— 0-4 mm..............36 000 t,

— 4-8 mm..............20 000 t,

— 8-11 mm............3 000 t,

— 8-16 mm............18 000 t,

— 16-22 mm..........6 000 t.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 365
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Guarantee of supply 2 % performance guarantee 5 % of contract delayed 60 days from the day of delivery the material.

The contracting authority shall exclude from the procedure for awarding a public procurement contract, any economic operator that:

— within the last 5 years has had a legally effective judgment pronounced against him/her for participation in a criminal organization, corruption, fraud or money laundering;

— is subject to a bankruptcy procedure or a liquidation procedure;

— has unpaid taxes, contributions or other public dues;

— that has a misdemeanor sanction involving prohibition to perform a profession, activity or duty, or prohibition to perform a specific activity, imposed against him/her; and

— that gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority to prove his/her personal circumstance, the economic operator shall submit the following

documents:

— statement of the economic operator that, within the last 5 years, he/she has n

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Will be the second stage of tendering.

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 03/03/2021
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 09/03/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

Public company for maintenance and protection of magistral and regional roads — Skopje Dame Gruev 14.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Procurement Bureau
Poštanska adresa: Luj Paster nn
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
03/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: