(MK) Nabavka IT opreme

Datum objave: 09.02.2021. 10:17 / Izvor: Official Journal of the European Union, 09.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške

2021/S 027-067866

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministry of Finance – Public Revenue Office
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Dragica Kunoska
E-pošta: Dragica.Kunoska@ujp.gov.mk
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ujp.gov.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://e-nabavki.gov.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Ministarstvo ili drugo državno ili federalno tijelo, uključujući njihove regionalne ili lokalne jedinice
I.5)Glavna djelatnost
Gospodarstvo i financije

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of IT Equipment

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
30000000 Uredski i računalni strojevi, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of IT equipment.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Personal and Portable Computers.

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213000 Osobna računala
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Personal and portable computers.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Network and other IT Equipment

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30237110 Mrežna sučelja
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
II.2.4)Opis nabave:

 

Network and other IT equipment.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

— a statement verifying that no effective court decision has been passed against the economic operator in the course of the last 5 years for committing crime, pursuant to article 88, paragraph 1 from the Law on Public Procurement;

— a certificate verifying that no bankruptcy proceedings are underway, issued by a competent authority;

— a certificate verifying that no liquidation procedure is underway, issued by a competent authority;

— a certificate verifying payment of taxes, contributions and other public charges, issued by the competent authority of the country where the economic operator is registered;

— a certificate from the Register of penalties for committed crimes by legal persons, verifying that no secondary penalty of prohibition to participate in public call procedures, be awarded public procurement contracts and public private partnership contracts has been passed against the economic operator;

— a certificate from the Register of penalties for committed crimes by legal persons, verifying that no secondary penalty of temporary or permanent prohibition to perform individual activity has been passed against the economic operator;

— a certificate verifying that no effective court decision – misdemeanor sanction has been passed against the economic operator – prohibition to perform profession, activity or other duty, or temporary prohibition to perform certain activity.

A document for registered activity.

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 10/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 10/03/2021
Lokalno vrijeme: 11:00

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Appeals Commission on Public Procurement
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
04/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: