(MK) Nabavka laboratorijskih reagenasa

Datum objave: 16.02.2021. 09:35 / Izvor: Official Journal of the European Union, 16.02.2021.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Laboratorijski reagensi

2021/S 032-080915

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:

Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Službeni naziv: Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Medicine Skopje
Poštanska adresa: 50 Divizija, No 6
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Irena Georgievska
E-pošta: j.nabavki@medf.ukim.edu.mk
Telefon: +389 3103728
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.medf.ukim.edu.mk/

I.3)Komunikacija

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/

Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/

I.4)Vrsta javnog naručitelja

Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava

I.5)Glavna djelatnost

Obrazovanje

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

 

Reagent Test Kit for Molecular Identification and Detection of SARS CoV 2 from Biological Samples Based on the Principle of Multiplex RT PCR Technology or Equivalent with Appropriate Equipment

 

Referentni broj: 01772/2021

II.1.2)Glavna CPV oznaka

33696500 Laboratorijski reagensi

II.1.3)Vrsta ugovora

Roba

II.1.4)Kratak opis:

 

Reagent test kit for molecular identification and detection of SARS CoV 2 from biological samples based on the principle of multiplex RT PCR technology or equivalent with appropriate equipment.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost

II.1.6)Podaci o grupama

Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne

II.2)Opis

II.2.3)Mjesto izvršenja

NUTS kod: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)

Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

University ‘St Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine’ — Skopje, with address at Str. 50 Division No 6, Skopje.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Reagent test kit for molecular identification and detection of SARS CoV 2 from biological samples based on the principle of multiplex RT PCR technology or equivalent with appropriate equipment.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu

Niže navedeni kriteriji

Cijena

II.2.6)Procijenjena vrijednost

II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave

Trajanje u mjesecima: 12

Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne

II.2.10)Podaci o varijantama

Varijante su dopuštene.: ne

II.2.11)Podaci o opcijama

Opcije: ne

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije

Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

II.2.14)Dodatni podaci

 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f579dce-754d-4b8c-809f-2c9d2e98a4f3/1

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja

III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre

Popis i kratki opis uvjeta:

 

— statement that in the last 5 years no effective court verdict has been pronounced for committed criminal act from Article 88 paragraph 1 of the PPL;

— certificate that it is not subject to bankruptcy procedure issued by competent authority;

— certificate that it is not subject to liquidation procedure issued by competent authority;

— certificate for paid taxes, contributions and other public duties by the competent authority in the country where that economic operator is established;

— certificate from the legal entities penal registry that it is not being imposed a side sanction — prohibition to participate in public competitions, contract award procedures and PPP award procedures;

— certificate from the legal entities penal registry that it is not being imposed a side sanction — temporary or permanent prohibition to perform certain professional activity;

— certificate that it is not being sanctioned for misdemeanor with an effective court decision, resulting in prohibition for pursuing professional activity or duty, i.e. temporary prohibition for performing professional activity.

IV.2.2) Ability of the economic operator to perform business activity — document for registered activity.

— certificate for wholesale of medical devices in accordance with the law on drugs and medical devices.

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost

Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

— list of main deliveries of goods or services with values, dates, buyers (contracting authorities or economic operators), by providing a certificate of performed deliveries or services rendered:

• statement with provided confirmation from the relevant laboratories for delivery that Reagents and Instruments required for use are used in at least 5 laboratories in the Republic of Northern Macedonia with permission from the Ministry of Health for RT PCR detection of SARS CoV 2 virus;

— description of the technical staff and technical authority that will participate in the execution of the public procurement, especially those responsible for quality control, and in the case of public procurement of works, those involved in the performance of works, regardless of whether they are employed by the economic operator or not:

• the economic operator must have a statement with a certificate for application specialist and service issued by the manufacturer of reagents and equipment;

— the statement of the instruments, plants or technical equipment that the service provider or contractor has at its disposal for the execution of the contract:

• statement from the manufacturer that the economic operator has authorization for participation in the tender of the offered reagents and instruments;

— certificates and reports issued by competent quality control bodies with recognized competence, which test the suitability of the products that have been clearly established by reference to the specifications and standards:

• certificate for registration of medical devices in the register of medical devices available in the Republic of Northern Macedonia in accordance with the Law on Drugs and Medical Devices (for the offered reagents and instruments).

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

— list of main deliveries of goods or services with values, dates, buyers (contracting authorities or economic operators), by providing a certificate of performed deliveries or services rendered:

• statement with provided confirmation from the relevant laboratories for delivery that Reagents and Instruments required for use are used in at least 5 laboratories in the Republic of Northern Macedonia with permission from the Ministry of Health for RT PCR detection of SARS CoV 2 virus;

— description of the technical staff and technical authority that will participate in the execution of the public procurement, especially those responsible for quality control, and in the case of public procurement of works, those involved in the performance of works, regardless of whether they are employed by the economic operator or not:

• the economic operator must have a statement with a certificate for application specialist and servicer issued by the manufacturer of reagents and equipment;

— the statement of the instruments, plants or technical equipment that the service provider or contractor has at its disposal for the execution of the contract:

• statement from the manufacturer that the economic operator has authorization for participation in the tender of the offered reagents and instruments;

— certificates and reports issued by competent quality control bodies with recognized competence, which test the suitability of the products that have been clearly established by reference to the specifications and standards:

• certificate for registration of medical devices in the register of medical devices available in the Republic of Northern Macedonia in accordance with the Law on Drugs and Medical Devices (for the offered reagents and instruments).

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom

III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Performance guarantee: Bank guarantee (10.00 %).

 

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis

IV.1.1)Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)

Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne

IV.2)Administrativni podaci

IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima

IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:

Makedonski

IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude

Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)

IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda

Datum: 16/03/2021

Lokalno vrijeme: 10:00

Mjesto:

 

Electronically, ESJN (https://www.e-nabavki.gov.mk/); Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Medicine — Skopje, 50 Divizija No 6, 1000 Skopje, REPUBLIC of MACEDONIA.

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima

Ova nabava će se ponavljati.: ne

VI.3)Dodatni podaci:

 

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3f579dce-754d-4b8c-809f-2c9d2e98a4f3/1

 

VI.4)Postupci pravne zaštite

VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite

Službeni naziv: State Appeals Commission for Public Procurement
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
Internetska adresa: http://www.dkzjn.gov.mk/

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

11/02/2021

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: