(MK) Nabavka materijala za gradnju

Datum objave: 27.06.2017. 10:16 / Izvor: Official Journal of the European Union, 27.06.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Kumanovo: Materijal za gradnju

2017/S 120-244154

Poziv na nadmetanje – sektorska nabava

Roba

Direktiva 2004/17/EZ

Odjeljak I.: Naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

P.U. Vodovod Kumanovo
Fetka Naskova 22
Na pažnju (osoba za kontakt): Dragan Chorobenski
1300 Kumanovo
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 31475562
E-pošta: dragan@vodovod-kumanovo.com.mk
Telefaks: +389 31475541

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za dinamički sustav) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44111000

Opis
Materijal za gradnju.

Podaci o grupama

Grupa br: 1 Naziv grupe: Procurement of construction materials.
1)Kratak opis:
Procurement of construction materials.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44111000

Grupa br: 2 Naziv grupe: Procurement of cement, hydraulic binding agent, other accessories and additives for construction.
1)Kratak opis:
Procurement of cement, hydraulic binding agent, other accessories and additives for construction.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44111000

Grupa br: 3 Naziv grupe: Procurement of concrete iron and armature.
1)Kratak opis:
Procurement of concrete iron and armature.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44111000

Grupa br: 4 Naziv grupe: Procurement of sand and separated sand.
1)Kratak opis:
Procurement of sand and separated sand.
2)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

44111000

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije (osim za DSN)
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
12.7.2017 - 11:30
IV.3.5)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: