(MK) Nabavka medicinskih naprava, lijekova i proizvoda za osobnu njegu

Datum objave: 04.07.2017. 11:47 / Izvor: Official Journal of the European Union, 04.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2017/S 125-255633

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

JZU UK za drzavna Kardiohirurgija
ul. Majka Tereza br. 17/zgrada br. 8
Na pažnju (osoba za kontakt): Vladimir Grozdanovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23113053
E-pošta: kardiohirurgija1@yahoo.com
Telefaks: +389 23113053

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

33000000

Opis
Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
3.8.2017 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Drugo: Macedonian.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: