(MK) Nabavka mesa i mesnih proizvoda

Datum objave: 01.07.2017. 09:56 / Izvor: Official Journal of the European Union, 01.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Skopje: Meso

2017/S 124-253704

Poziv na nadmetanje

Roba

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

Ministry of defence of Republic of Macedonia, Logistics Sector
Ilindenska BB
Na pažnju (osoba za kontakt): Sasho Jovanovski
1000 Skopje
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 23283028
E-pošta: sasho.jovanovski@morm.gov.mk
Telefaks: +389 23283025

Internetska adresa(e):

Elektronički pristup podacima: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75743954-d6d3-4fd2-a3dc-47cdfc42ef5d/1

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis

II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

15110000, 15130000

Opis

Meso.
Mesni proizvodi.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci

IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije

IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje

14.8.2017 - 10:30

IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni

Drugo: Macedonian.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: