(MK) Nabavka usluga zbrinjavanja kućnog otpada

Datum objave: 05.07.2017. 10:17 / Izvor: Official Journal of the European Union, 05.07.2017.

bivša jugoslavenska Republika Makedonija-Ohrid: Usluge zbrinjavanja kućnog otpada

2017/S 126-258228

Poziv na nadmetanje

Usluge

Direktiva 2004/18/EZ

Odjeljak I.: Javni naručitelj

I.1)Naziv, adrese i kontakt(i)

J.P. Ohridski Komunalec Ohrid
Nov Rasadnik bb
Na pažnju (osoba za kontakt): Silvana Jovanoska
6000 Ohrid
bivša jugoslavenska republika Makedonija
Telefon: +389 46263325
E-pošta: ohridkom@t-home.mk
Telefaks: +389 46250142

Internetska adresa(e):

Glavna adresa javnog naručitelja: www.ohridskikomunalec.com.mk

Daljnje podatke daje: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Dokumentacija za nadmetanje i dodatna dokumentacija (uključujući i dokumentaciju za natjecateljski dijalog i dinamički sustav nabave) dostupna je kod: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje šalju se: Navedena(e) služba(e) za kontakt

Odjeljak II.: Predmet nabave

II.1)Opis
II.1.6)Jedinstveni rječnik javne nabave (CPV)

90513100, 60180000

Opis
Usluge zbrinjavanja kućnog otpada.
Najam vozila za prijevoz robe s vozačem.

Odjeljak IV.: Postupak

IV.3)Administrativni podaci
IV.3.3)Uvjeti za preuzimanje dokumentacije za nadmetanje i dodatne dokumentacije ili opisne dokumentacije
IV.3.4)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
20.7.2017 - 12:00
IV.3.6)Jezik(ci) na kojem(ima) ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju biti sastavljeni
Bilo koji službeni jezik EU
Drugo: Other.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: