Nabavka alkoholnog i bezalkoholnog pića i napitaka

Datum objave: 03.07.2017. 15:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1098-1-1-22-3-29/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
IDB/JIB 4200736910008
Kontakt osoba Fuad Mavrić
Adresa Terezija b.b.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 665-334
Faks (033) 445-156
Elektronska pošta dejana.s@skenderija.ba
Internet adresa www.skenderija.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka pića LOT 1 – nabavka alkoholnog pića LOT 2 – nabavka bezalkoholnog pića i napitaka


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka pića po lot- ovima Lot 1 – nabavka alkoholnog pića i Lot 2 – nabavka bezalkoholnog pića i
napitaka

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

19.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 19.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 19.7.2017. 14:00:00
Adresa i mjesto KJP Centar Skenderija doo Sarajevo; Terezija bb, 71 000 Sarajevo; kancelarija
br.12.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 1 – nabavka alkoholnog pića

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka alkoholnog pića na osnovu potreba Ugovornog organa, predviđenog u finansijskom
planu za 2017.god..

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15911000-7 Alkoholna pića

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Okvirna količina predmeta nabavke data je u specifikaciji

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Centar Skenderija doo Sarajevo
Terezija bb, 71 000 Sarajevo
ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT 2 - nabavka bezalkoholnog pića i napitaka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabavka bezalkoholnog pića i napitaka na osnovu potreba Ugovornog organa, predviđenog u
finansijskom planu za 2017.god..

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15980000-1 Bezalkoholna pića

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Okvirne količine predmeta nabavke date su u specifikaciji

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

5 Mjesec(i)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Centar Skenderija doo Sarajevo
Terezija bb, 71 000 Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1098-1-1-22-3-29/17
PODIJELI: