Nabavka ampula za minske bušotine (vodeni čep)

Datum objave: 21.07.2017. 15:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

663-1-1-1237-3-350/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA
IDB/JIB 4209020780003
Kontakt osoba Kontakt osoba: Lejla Husejnović (za komercijalna pitanja) tel. 035/287-501 i
Izudin Mujić (za tehnička pitanja) mob. 061/820-677
Adresa Mije Keroševića Guje br. 1
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 280-083
Faks (035) 287-460
Elektronska pošta poslovikomercijale@kreka.ba
Internet adresa www.kreka.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ampule za minske bušotine (vodeni čep) (kom. 200.000)

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ampule za minske bušotine (vodeni čep) (kom. 200.000)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44618350-3 Plastični čepovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kom. 200.000

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

90000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Rudnik "Mramor" u Mramoru

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do 4 (četiri) mjeseca od stupanja ugovora na snagu ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora, u zavisnosti koji uslov
prije nastupi

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Eliminatorni uslov:
Uslovi plaćanja: minimalno 30 dana od dana fakturisanja (koje ne zahtijeva garanciju za odgođeno plaćanje).

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

a) Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora,
b) Da ponuđač dostavi EUR 1 obrazac (samo za ino ponuđače).

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Prihvatanje kompletnosti i ispunjenosti svih iskazanih zahtjeva tehničke specifikacije

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.8.2017. 11:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Mije Keroševića Guje br. 1, 75 000 Tuzla

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Preuzimanje tenderske dokumentacije od strane potencijalnih ponuđača moguće je isključivo preko Portala e-Nabavke
(https://www.ejn.gov.ba).

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
663-1-1-1237-3-350/17
PODIJELI: