Nabavka aplikativnog softvera bez naknade sa uslugom iznajmljivanja i održavanja softvera

Datum objave:02.03.2021. 08:13 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.03.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

765-1-2-101-3-76/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA U BANJOJ LUCI"
IDB/JIB 4400802010004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Jelena Višekruna
Adresa Sime Matavulja bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 216-808
Faks (051) 216-808
Elektronska pošta odsjeknabavke@domzdravljabanjaluka.com
Internet adresa www.domzdravljabanjaluka.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka aplikativnog softvera bez naknade sa uslugom iznajmljivanja i održavanja softvera podjeljeno u četiri lota


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka aplikativnog softvera bez naknade sa uslugom iznajmljivanja i održavanja softvera podjeljeno u četiri lota

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72000000-5 Usluge informacione tehnologije: savjetovanje, razvoj programske podrške, internet i podrška


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kako je navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kako je navedeno u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

III 10. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 10.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 10.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00


IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto U prostorijama ugovornog organa, adresa Sime Matavulja bb Banja Luka
Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

01-622


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Aplikativni softver za timove porodine medicine i podršku u prevenciji i ranom otkrivanju masovnih nezaraznih bolesti

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Aplikativni softver za timove porodine medicine i podršku u prevenciji i ranom otkrivanju masovnih nezaraznih bolesti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje softvera za informacionu tehnologiju


III Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

54000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Aplikativni softver ua ambulantama za specijalističke konsultacije iz pedijatrije, ginekologije i radiološke i ultrazvučne
dijagnostike

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Aplikativni softver ua ambulantama za specijalističke konsultacije iz pedijatrije, ginekologije i radiološke i ultrazvučne
dijagnostike

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje softvera za informacionu tehnologiju


III Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.3.2021.
dokumentacije


VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Aplikativni softver za Službu hitne medicinske pomoći

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Aplikativni softver za Službu hitne medicinske pomoći

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje softvera za informacionu tehnologiju


III Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:30


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Aplikativni softver za naručivanje pacijenata putem interneta-eČekaonica

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Aplikativni softver za naručivanje pacijenata putem interneta-eČekaonica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72267100-0 Održavanje softvera za informacionu tehnologiju


III Ukupna količina ili obim ugovora
kako je navedeno u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

14700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište Ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.3.2021.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 17.3.2021. 12:30

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
765-1-2-101-3-76/21
PODIJELI: