Nabavka asfalta za sanaciju udarnih rupa na području Općine Bugojno

Datum objave: 22.06.2017. 09:45 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5538-7-1-21-3-3/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP za stambenokomunalne djelatnosti i lokalne puteve
IDB/JIB 4236180870006
Kontakt osoba Adis Mašić
Adresa 307 motorizovane brigade 92
Poštanski broj 70230 Bugojno (bhp)
Općina/Grad Bugojno
Telefon (030) 251-313
Faks (030) 251-313
Elektronska pošta jpskdlk@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bugojno

I 5.c. Djelatnost


Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka asfalta za sanaciju udarnih rupa na području Općine Bugojno


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka asfalta za sanaciju udarnih rupa na području Općine Bugojno

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44113620-7 Asfalt


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

18.000,00 KM

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Bugojno

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.6.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.6.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto JP za stambeno - komunalne djelatnosti i lokalne puteve d.o.o. Bugojno, 307.
Motorizovane brigade br.92

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5538-7-1-21-3-3/17
PODIJELI: