Nabavka automatskog dizel električnog agregata i UPS-ova

Datum objave: 17.07.2017. 08:55 / Izvor: Avaz.ba, 17.07.2017.

Union Banka dd Sarajevo

Dubrovačka br. 6,

71000 Sarajevo

 

Dana 17.07.2017. godine objavljuje:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

ZA ISPORUKU I MONTAŽU DIZEL ELEKTRIČNOG AGREGATA I UPS-ova

 

Pozivaju se potencijalni ponuđači za dostavljanje ponuda za isporuku i ugradnju automatskog dizel električnog agregata i 2 (dva) UPS-a, za potrebe Union banke d.d. Sarajevo.

Kao preduslov za preuzimanje tenderske dokumentacije u cilju podnošenja ponude, potrebno je da zainteresirani ponuđači dostave sljedeće potrebne dokaze:

1. Naziv i tačnu adresu registrovanog sjedišta ponuđača u Bosni i Hercegovini, broj tel/fax, e-mail, odgovorno lice i kontakt osobu, osnovne informacije o ponuđaču;

2. Kopije aktuelnog izvoda iz sudskog registra, identifikacionog i PDV broja ponuđača.

Navedena dokumentacija se može dostaviti putem protokola Banke ili skenirano na email: tenderi@unionbank.ba,  najkasnije do petka 28.07.2017. godine, do 15 sati.

U slučaju sticanja preduslova za učešće u pozivu za dostavljanje ponuda (dostave gore navedene dokumentacije), potencijalni ponuđači mogu preuzeti tendersku dokumentaciju na protokolu Union banke, svakog radnog dana u  periodu od 9 do 15 sati. Na izričit zahtjev potencijalnog ponuđača, tenderska dokumentacija se može dostaviti putem pošte.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je ponedjeljak 31.07.2017. godine u 12h, primljeno na protokolu Banke, adresa Dubrovačka br. 6, 71000 Sarajevo.

 

Za sve dodatne informacije kontakt email je: tenderi@unionbank.ba

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: