Nabavka bagera

Datum objave: 31.12.2019. 13:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.12.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

17161-1-1-15-3-8/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv "RUDING" D.O.O. UGLJEVIK
IDB/JIB 4400446550007
Kontakt osoba Darko Ivković
Adresa Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-758
Faks (055) 772-209
Elektronska pošta ivkovicdarko@yahoo.com
Internet adresa -

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka bagera

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka bagera

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43260000-3 Mehaničke kašike, bageri ekskavatori i utovarivači te mašine za rudarstvo


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

600000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljnije u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.2.2020.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.2.2020. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.2.2020. 12:00:00
Adresa i mjesto Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Detaljnije u TD


ANEKS A


I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Darko Ivković
Adresa Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik
Poštanski broj 76330 Ugljevik (sp bl)
Općina/Grad Ugljevik
Telefon (055) 771-758
Faks (055) 772-209
Elektronska pošta ivkovicdarko@yahoo.com
Internet adresa -


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name "RUDING" doo Ugljevik
UIN 4400446550007
Contact person Darko Ivkovic
Address Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik
Postal code 76330 Ugljevik (sp bl)
Municipality/City Ugljevik
Telephone (055) 771-758
Fax number (055) 772-209
Email address ivkovicdarko@yahoo.com
Website address -

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Republika Srpska

I 3.c. Main activity of contracting authority

Other

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement of excavator

II 1.b. Description of the object of the contract

Procurement of excavator

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 43260000-3 Mechanical shovels, excavators and shovel loaders, and
mining machinery

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

1

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.2.2020.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 11.2.2020. 11:00:00
Address and place Trg Draže Mihajlovic br. 2. 76 330 Ugljevik

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Details are in document

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
17161-1-1-15-3-8/19
PODIJELI: