Nabavka betona

Datum objave: 28.07.2017. 14:41 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

451-7-2-3-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv J.P. "BROTING" D.O.O. ZA INŽENJERING, ORGANIZACIJA JAVNIH USLUGA I
RADOVA OPĆINE ČITLUK
IDB/JIB 4227060800005
Kontakt osoba MILENKA BUKOVAC
Adresa Kralja Tomislava b.b. (Gradska sportska dvorana Čitluk)
Poštanski broj 88260 Čitluk (hp mo)
Općina/Grad Čitluk
Telefon (036) 640-063
Faks (036) 640-064
Elektronička pošta broting@tel.net.ba
Internet adresa jp-broting.com

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Čitluk

I 5.c. Djelatnost

Upravljanje i održavanje stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: inženjerske usluge i integralne inženjerske usluge, usluge prostornog planiranja i uređenja
pejzaža, slične naučne i tehničke konsultantske usluge, usluge tehničkog ispitivanja i analiza

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

50000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVKA BETONA

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka betona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44114000-2 Beton 2 / 4


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Kao u zahtjevu za dostavu ponuda

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

općina Čitluk

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u zahtjevu za dostavu ponuda

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u zahtjevu za dostavu ponuda

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u zahtjevu za dostavu ponuda

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u zahtjevu za dostavu ponuda

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u zahtjevu za dostavu ponuda

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

11.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.8.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto J.P."BROTING" d.o.o. Čitluk, Duhanski trg 1 (Gradska sportska dvorana)

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti samo sa portala javnih nabavki

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
451-7-2-3-3-2/17
PODIJELI: