Nabavka bolničkog informacijskog sustava s pripadajućom opremom

Datum objave: 18.07.2017. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.07.2017.

OBAVIJEST O NABAVI

1060-1-1-7-3-8/17


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ŽUPANIJSKA BOLNICA ORAŠJE
IDB/JIB 4254019560003
Kontakt osoba Vera Gavrić
Adresa Treća ulica br.4
Poštanski broj 76270 Orašje (hp mo)
Općina/Grad Orašje
Telefon (031) 716-300
Faks (031) 714-680
Elektronička pošta zb.orasje@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Posavski kanton

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Bolnički informacijski sustav s pripadajućom opremom

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kupovina bolničkog (BIS) i laboratorijskog (LIS) informacijskog sustava s pripadajućom opremom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48814000-7 Medicinski informacijski sustavi
Dodatni predmet(i) 72210000-0 Usluge programiranja paketa programske podrške


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dana u tenderskoj dokumentaciji.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

220000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do izvršenja ugovornih obveza.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nema zahtjeva.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponuditelj mora biti registriran za obavljanje informatičke djelatnosti.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ponuditelj mora ispuniti uvjete definirane u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ponuditelj mora ispuniti uvjete definirane u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

1.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 8.8.2017. 12:30:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.8.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Županijska bolnica Orašje, III ulica br.4

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1060-1-1-7-3-8/17
PODIJELI: