Nabavka dijelova odora za policiju HNŽ-K

Datum objave: 05.07.2019. 13:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.07.2019.OBAVIJEST O NABAVI

1281-1-1-8-3-8/19ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA HNK-A
IDB/JIB 4227259550008
Kontakt osoba Jerko Livaja
Adresa Brune Bušića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 383-126
Faks (036) 327-147
Elektronička pošta hamicap@bih.net.ba
Internet adresa www.muphnk.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava dijelova odora za policiju HNŽ-K

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava dijelova odora za policiju Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, i to:
Cipela plitka s pertlama i gumenim đonom, radno-klasična za pripadnike policije u
FBiH;
Cipela gležnjača radno-taktička za pripadnike policije u FBiH;
Hlače ljetne radno-taktičke za pripadnike policije u FBiH;
Košulja kratki rukav za pripadnike policije u FBiH;
Kravata za pripadnike policije u FBiH ;
Čarape ljetne za pripadnike policije u FBiH;
Pulover za pripadnike policije u FBiH;
Mantil kišni radno-klasični za pripadnike policije u FBiH;
Specijalna odora za ekstremne vremenske uvjete – jakna i hlače.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema
Dodatni predmet(i) 35811200-4 Policijske uniforme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Proračun HNŽ-K

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Da

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

27.8.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 27.8.2019. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.8.2019. 12:00:00
Adresa i mjesto Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-K Brune Bušića b.b., 88000 Mostar, BiH


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 (35811200-4 – Policijske uniforme)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Cipela plitka s pertlama i gumenim đonom, radno-klasična za pripadnike policije u
FBiH - 700 komada
Cipela gležnjača radno-taktička za pripadnike policije u FBiH - 200 komada

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
900 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

62395,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke predmetne robe

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-K
Brune Bušića b.b., 88000 Mostar, BiHANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 (35811200-4 – Policijske uniforme)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hlače ljetne radno-taktičke za pripadnike policije u FBiH - 800 komada
Košulja kratki rukav za pripadnike policije u FBiH - 1600 komada
Kravata za pripadnike policije u FBiH - 600 komada
Čarape ljetne za pripadnike policije u FBiH - 1600 komada
Pulover za pripadnike policije u FBiH - 800 komada

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
5400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

174358,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke predmetne robe

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-K
Brune Bušića b.b., 88000 Mostar, BiHANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 (35811200-4 – Policijske uniforme)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Mantil kišni radno-klasični za pripadnike policije u FBiH - 800 komada
Specijalna odora za ekstremne vremenske uvjete (jakna i hlače) - 200 komada

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35000000-4 Sigurnosna, vatrogasna policijska i obrambena oprema


III Ukupna količina ili obim ugovora
1000 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

340170,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke predmetne robe

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Ministarstvo unutarnjih poslova HNŽ-K
Brune Bušića b.b., 88000 Mostar, BiHINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Canton level, Herzegovina-Neretva Canton, Ministry of internal affairs
UIN 4227259550008
Contact person Jerko Livaja
Address Brune Bušića bb
Postal code 88000 Mostar (hp mo)
Municipality/City Mostar
Telephone (036) 383-126
Fax number (036) 327-147
Email address hamicap@bih.net.ba
Website address www.muphnk.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Herzegovina-Neretva Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Purchase of parts of uniforms for the police officers of MIA in HNK

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of parts of uniforms for the police officers of MIA in HNK

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 35000000-4 Security, fire-fighting, police and defence equipment
Additional object(s) 35811200-4 Police uniforms

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

7300 parts of police uniforms

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

27.8.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 27.8.2019. 11:00:00
Address and place Ministry of internal affairs HNK, Brune Bušića b.b., 88000 Mostar

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1281-1-1-8-3-8/19
PODIJELI: