Nabavka dva rabljena vozila

Datum objave: 09.02.2021. 15:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

26637-7-1-1-3-1/21


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv ZAVOD ZA POLJOPRIVREDU ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE
IDB/JIB 4272004270007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zvonko Barišić
Adresa Vladimira Preloga bb
Poštanski broj 88320 Ljubuški (hp mo)
Općina/Grad Ljubuški
Telefon (039) 831-063
Faks (039) 702-494
Elektronička pošta poljoprivreda.zhz@tel.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Županijska razina,Zapadnohercegovački kanton

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava dva rabljena vozila za potrebe Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava dva rabljena vozila za potrebe Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila
Dodatni predmet(i) 34110000-1 Osobni automobili


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

20.000. KM sa PDV-om

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište Zavoda za poljoprivredu, Ulica Vladimira Preloga bb, 88320 Ljubuški

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

7 dana od dana zaključenja ugovora sa izabranim ponuditeljem.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Ne

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Utvrđeno u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Ne

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Garancija 20,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

18.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 03.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zavod za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke, ul Vladimira Preloga bb
88320 Ljubuški
Datum i vrijeme 03.03.2021. 10:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
26637-7-1-1-3-1/21
PODIJELI: