Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata)

Datum objave: 19.08.2015. 15:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2015.


OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

475-1-1-10-3-9/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VLADA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA KANTON SREDIŠNJA BOSNA-SLUŽBA ZA
ZAJEDNIČKE POSLOVE
IDB/JIB 4236135650003
Kontakt osoba Amir Škandro
Adresa Stanična 43
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 518-091
Faks (030) 518-091
Elektronska pošta slzajposlova@bih.net.ba
Internet adresa www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Srednjobosanski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva ( nafte i naftnih derivata) za budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09132000-3 Motorni benzin
  09134220-5 Dizelsko gorivo (EN 590)


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.10.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 5.10.2015. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 5.10.2015. 13:00:00
Adresa i mjesto Travnik, Stanična 43. (zgrada Vlade)


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Travnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Travnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

100.000 lit.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benziska pumpa na području općine TravnikANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općine Kiseljak i Kreševo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Kiseljak i Kreševo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

40.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benziska pumpa na području općina Kiseljak i KreševoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Gornji Vakuf / Uskoplje

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Gornji Vakuf / Uskoplje

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

30.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benziska pumapa na području općine Gornji Vakuf / UskopljeANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Donji Vakuf

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Donji Vakuf

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

30.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benziska pumpa na području općine Donji VakufANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Vitez

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Vitez

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

40.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Benziska pumpa na području općine VitezANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Fojnicu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Fojnica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

30.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benziska pumpa na području općine FojnicaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Novi Travnik

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Novi Travnik

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

30.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benziska pumpa na području općine Novi TravnikANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Bugojno

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Bugojno

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

40.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benziska pumpa na području općine BugojnoANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općine Jajce i Dobretiće

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općina Jajce i Dobretići

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

30.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benziska pumapa na području općina Jajce i DobretićiANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva (nafte i naftnih derivata) za općinu Busovača

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka goriva za budžetske korisnike na području općine Busovača

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori
energije

III Ukupna količina ili obim ugovora

30.000 l.

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 10,00 %
2 Cijena 90,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

benziska pumpa na području općine BusovačaINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government in the Central Bosnia Canton
UIN 4236135650003
Contact person Amir Škandro
Address Stanična 43
Postal code 72270 Travnik (bhp sa)
Municipality/City Travnik
Telephone (030) 518-091
Fax number (030) 518-091
Email address slzajposlova@bih.net.ba
Website address www.sbk-ksb.gov.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Central Bosnia Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Acquisition of fuel

II 1.b. Description of the object of the contract

Purchase of fuel

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)


Main vocabulary
Code Description
Main object 09000000-3 Petroleum products, fuel, electricity and other sources of
energy
09132000-3 Petrol
Additional object(s)
09134220-5 Diesel fuel (EN 590)

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

4236135650003

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

5.10.2015.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 5.10.2015. 12:00:00
Address and place Stanična 43. Travnik

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
475-1-1-10-3-9-15.pdf
PODIJELI: