Nabavka goriva za motorna vozila Doma zdravlja Livno

Datum objave: 18.02.2021. 12:25 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.02.2021.

OBAVIJEST O NABAVI

115-7-1-5-3-3/21ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv DOM ZDRAVLJA LIVNO
IDB/JIB 4281004000009
Kontakt osoba/Služba za kontakt FRANCISKA CIKOJEVIĆ ŠARIĆ
Adresa SVETOG IVE 2
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 200-341
Faks (034) 200-341
Elektronička pošta dz.livno@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Livno

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabava robe - Gorivo za motorna vozila Doma zdarvlja Livno

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabava robe - Gorivo za motorna vozila Doma zdravlja Livno

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09000000-3 Naftni proizvodi, gorivo, električna energija i ostali izvori energije
  09100000-0 Goriva
Dodatni predmet(i) 09134200-9 Dizelsko gorivo
  09132100-4 Bezolovni benzin


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

2

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Traženo gorivo isporučivat će se na prodajnom mjestu dobavljača i to sukcesivno prema potrebama ugovornog tijela.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 operativni troškovi ugovornog tijela 30,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

26.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 09.03.2021. 11:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Pravna služba Doma zdravlja Livno, Sv Ive 2, 80101 Livno
Datum i vrijeme 09.03.2021. 12:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
115-7-1-5-3-3/21
PODIJELI: