Nabavka hotelskih usluga

Datum objave: 30.12.2019. 09:32 / Izvor: Akta.ba, 10.12.2019.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU

 

Broj: 01-14-7-154-5/19

Datum: 10.12.2019. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 39/14), (u daljem tekstu: Zakon), člana 7. stav 1. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama („SI. glasnik BiH", broj 104/14"), te na osnovu člana 1. Odluke o pokretanju postupka nabavke usluga iz Anexa II dio B Zakona o javnim nabavkama (ugostiteljskih usluga), objavljujemo:

 

JAVNI POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA HOTELSKE USLUGE U ZEMLJI IINOSTRANSTVU U 2019. GODINI

 

 

U ime Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine pozivam vas da dostavite ponudu u postupku javne nabavke hotelskih usluga u 2019. godini, za potrebe provođenja obuka državnih službenika i namještenika općina, gradova, kantonalnih i federalnih organa, kao i drugih poslova iz djelokruga rada, koje u svom redovnom poslovanju provodi Agencija za državnu službe Federacije BiH.

 

Poziv za dostavu ponuda objavit će se na web stranici Agencije za državnu službu Federacije BiH (www.adsfbih.gov.ba).

 

Procedura javne nabavke će se provesti u skladu sa Pravilnikom i ovim pozivom.

 

a)Naziv ugovornog organa:

-Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,

-Kuloviča broj 7, Sarajevo

 

b)Opis predmeta nabavke i tehničke specifikacije:

-Nabavka hotelskih usluga u 2019. godini,

-JRJN: 55110000-4 - usluge hotelskog smještaja

-Procijenjena vrijednost nabavke: ukupno 2.991,56 KM bez PDV-a

 

c)Kriterij za dodjelu ugovora:

Utvrđuje se prema pojedinačnim potrebama ugovornog organa, u skladu sa članom 10. Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II dio B Zakona o javnim nabavkama.

 

d)Način dostavljanja ponude:

Po objavi Poziva za dostavu ponuda svi zainteresovani privredni subjekti koji se bave pružanjem hotelskih usluga mogu dostaviti svoju ponudu.

Ugovorni organ će ponudom smatrati svaki letak, brošuru, predračun, faksom dostavljenu ponudu, ponudu dostavljenu putem mail-a, pošte, uključujući i javno dostupne informacije iz kojih se može vidjeti ponuđač, predmet nabavke i cijena usluga.

 

e)Da li se ugovor zaključuje za jednokratno izvršenje određenih usluga ili na period koji ne može biti duži od tri godine:

-Usluge će se pružati sukcesivno, prema potrebi ugovornog organa u toku 2019. godine. Račun za izvršenu uslugu će se smatrati ugovorom, od jednog ili od više dobavljača.

 

f)Krajnji rok za dostavu ponuda (datum, mjesto i vrijeme):

-krajnji rok je do 31.12.2019. godine, do 16:00 sati

 

g)Kontak telefon i adresa elektronske pošte:

-Tel: 033/267-017 Fax.033 /251-764

E:mail: jasminka.leko@adsfbih.qov.ba

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: