Nabavka HTZ opreme

Datum objave: 25.02.2021. 12:28 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

2904-7-1-4-3-4/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KP"VODOVOD" AD SRBAC
IDB/JIB 4401259650002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Dejan Andrić
Adresa 11.Novembra 2,
Poštanski broj 78420 Srbac (sp bl)
Općina/Grad Srbac
Telefon (051) 740-641
Faks (051) 740-068
Elektronska pošta info@vodovod-srbac.com
Internet adresa www.vodovod-srbac.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Srbac

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Htz oprema

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka zaštitne i radne opreme za radnike KP,,Vodovod" ad Srbac

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 18100000-0 Radna odjeća, posebna radna oprema i pribor


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

40 zaštitnih odijela i obuće

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8800,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

kao u tenderskoj

III 4. Ograničenja za učešće

kao u tenderskoj

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

7.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto adresa ugovornog organa
Datum i vrijeme 10.03.2021. 10:15

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
2904-7-1-4-3-4/21
PODIJELI: