Nabavka i isporuka medicinske opreme, alata i opreme, navigo i komunikacijske opreme i zaštitne odjeće i obuće za civilne službe općina Lukavac, Srebrenik, Petrovo, Gračanica i Kalesija

Datum objave: 18.07.2017. 08:38 / Izvor: Glas Srpske, 18.07.2017.

World Vision

BOSNA i HERCEGOVINA

 

Organizacija World Vision International u Bosni i Hercegovini, Zvornička 9, 71000 Sarajevo u okviru projekta „Održivi oporavak na lokalnom nivou" finansiranog od strane Evropske Unije objavljuje:

 

JAVNI POZIV

 

za prikupljanje ponuda za:

> LOT 1 - NABAVKA I ISPORUKA MEDICINSKE OPREME ZA CIVILNE SLUŽBE OPSTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA

> LOT 2 - NABAVKA I ISPORUKA ALATA I OPREME ZA CIVILNE SLUŽBE OPSTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA

> LOT 3 - NABAVKA I ISPORUKA NAVIGO I KOMUNIKACIJSKE OPREME ZA CIVILNE SLUŽBE OPSTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA

> LOT 4 - NABAVKA I ISPORUKA ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE ZA CIVILNE SLUŽBE OPŠTINA, LUKAVAC, SREBRENIK, PETROVO, GRAČANICA I KALESIJA

 

> Detaljna tenderska dokumentacija se može preuzeti od ponedeljka do četvrtka u Sarajevu, Zvornička 9, od 9:00 do 16:00 sati, ili na vveb adresi www.worldvision,ba pod linkom Naš rad/Tenderi: Javni poziv „Održivi oporavak na lokalnom nivou". Tenderska dokumentacija može biti dostavljena i na zahtjev putem email-a

> Sadržaj ponude: Naziv i tačna adresa ponu¬đača, izvod iz sudskog registra - ovjeren; sa pri¬lozima ili dokaz o registrovanoj djelatnosti, is¬punjen i ovjeren originalni primjerak ponude sa cijenom izraženom u KM-ovima (konvertibilnim markama), referentna lista (sa dokazom ili mogućnošću provjere), poresko uvjerenje o izmire-nim poreskim obavezama izdato od nadležne poreske uprave, Dostaviti relevantne garancije na proizvode i usluge koji će biti sastavni dio ponude. Ukupan iznos ponude(a) treba da uklju¬čuje vrijednost proizvoda koji su predmet tendera, bez obračunatog PDV-a (odabranom ponuđaču će biti predočeno Rješenje o oslobađanju od PDV-a).

> Javni poziv ostaje otvoren do 01. augusta 2017. god. do 13.00 sati, kada je i krajnji rok za predaju ponuda. Ponude moraju biti dostavljene lično ili poštom u zapečaćenim kovertama, o odvojeno ORIGINAL I KOPIJA sa naznakom „PROJEKAT ODRŽIVOG OPORAVKA NA LO-KALNOM NIVOU" - NE OTVARAJ. Moguće je dostaviti ponudu za svaki LOT pojedinačno.

> Plaćanje će se izvršiti nakon: kompletno isporučenih proizvoda definisanog ugovorom/narudžbenicom, dostavljene dokumentacije koja je po zakonu potrebna za ovu vrstu usluga, te po dostavi računa. Uplata će se izvršiti na poslovni račun izvršioca usluga, najkasnije 10 radnih dana od dana izdavanja računa.

> Sve ponude koje budu dostavljene nakon navedenog vremenskog roka neće biti uzete u razmatranje.

> Ponuđači će biti obaviješteni o rezultatima procjene ponuda najkasnije do 10. augusta 2017. god.

> Rok za isporuku proizvoda navedenih u ovom pozivu će se definisati ugovorom, a najkasnije do 1. septembra 2017. godine

 

Kontakt za zahtjev tenderske dokumentacije: 033 660 426 ili email: adela_softic@wvi.org

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: