Nabavka i isporuka opreme za potrebe Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona

Datum objave: 13.07.2017. 13:36 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

13396-7-1-2-3-7/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE ZENIČKO DOBOJSKOG KANTONA
IDB/JIB 4218367700009
Kontakt osoba Elsin Bajramović
Adresa ZMAJA OD BOSNE BB
Poštanski broj 72000 Zenica (bhp sa)
Općina/Grad Zenica
Telefon (032) 460-870
Faks (032) 460-872
Elektronska pošta kucz@zdk.ba
Internet adresa czuprava@bih.net.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA OPREME ZA POTREBE KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA I ISPORUKA OPREME ZA POTREBE KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA,
oprema za spaoce na vodi i pod vodom.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 35112000-2 Oprema za spašavanje i za krizne situacije


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

5 stavki 23 komada i 36 pari

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25035,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kantonalna uprava civilne zaštite
Adresa: Zmaja od Bosne bb 2, 72000 Zenica

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

90

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Po tendesrskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Po tendesrskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Po tendesrskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Po tendesrskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Po tendesrskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

20.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 12:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Kantonalna uprava civilne zaštite Adresa: Zmaja od Bosne bb 2, 72000 Zenica

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

tele: 032/460874

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
13396-7-1-2-3-7/17
PODIJELI: