Nabavka i isporuka polovnog kamiona-presa za odvoz otpada

Datum objave: 17.07.2017. 14:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

979-7-1-461-3-13/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "RADNIK" D.O.O. ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218260220004
Kontakt osoba ALMA MUJANOVIĆ
Adresa Podubravlje 3
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 870-441
Faks (032) 870-441
Elektronska pošta kpradniktenderi@bih.net.ba
Internet adresa www.jkpradnik.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Zavidovići

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka polovnog kamiona-presa za odvoz otpada


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kamiona-prese za odvoz otpada sa dvije osovine i pogonom 4x4, Diesel motorom, zapremina prese oko
6m3, sa plugom za snijeg.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34144511-3 Vozila za skupljanje otpada


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

35000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JKP "Radnik" d.o.o. Zavidovići, Podubravlje broj:3, Zavidovići.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u td.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u td.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u td.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

31.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 31.7.2017. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 31.7.2017. 11:15:00
Adresa i mjesto Podubravlje broj:3, Zavidovići

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
979-7-1-461-3-13/17
PODIJELI: