Nabavka i isporuka sajamskih štandova

Datum objave: 08.02.2021. 15:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 08.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

17050-7-1-4-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGRARNI FOND GRADA TREBINJA
IDB/JIB 4404152620002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Veselin Dutina
Adresa Vojvode Stepe Stepanovića bb
Poštanski broj 89101 Trebinje (sp bl)
Opština/Grad Trebinje (Trebinje)
Telefon (059) 226-459
Faks
Elektronska pošta agrarnifond@trebinje.rs.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Trebinje

I 5.c. DjelatnostOstalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sajamskih štandova

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka sajamskih štandova.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39154100-7 Izložbeni štandovi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Dato u tenderskom dokumentu.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trebinje

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskom dokumentu

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u tenderskom dokumentu.

III 4. Ograničenja za učešće

Dato u tenderskom dokumentu.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskom dokumentu.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskom dokumentu.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskom dokumentu.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 70,00 %
2 Rok isporuke 30,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

14.2.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Cerska 1, Trebinje
Datum i vrijeme 16.2.2021. 11:30

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
17050-7-1-4-3-1/21
PODIJELI: