Nabavka i isporuka telekomunikacijskih uređaja za potrebe OŠCZ, općina Travnik

Datum objave: 25.05.2017. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.05.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

54-7-1-75-3-39/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA TRAVNIK
IDB/JIB 4236179780001
Kontakt osoba Aida Kavazović
Adresa Konatur bb
Poštanski broj 72270 Travnik (bhp sa)
Općina/Grad Travnik
Telefon (030) 511-277
Faks (030) 511-825
Elektronska pošta urednacelnika@opcinatravnik.com.ba
Internet adresa www.opcinatravnik.com.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Travnik

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka telekomunikacijskih uređaja za potrebe OŠCZ, općina Travnik


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka telekomunikacijskih uređaja za potrebe OŠCZ, općina Travnik, prema tehničkim specifikacijama

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 32250000-0 Mobilni telefoni


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

kao u obrascu za cijenu ponude

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

zgrada općine Travnik, Konatur bb 72270 Travnik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

15 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

sredstva osigurana u budžetu općine Travnik

III 4. Ograničenja za učešće

obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona stav 1 tačka a, a dokazi definisani u tenderskoj dokumentaciji

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u td

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u td

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.6.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 13.6.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 13.6.2017. 12:30:00
Adresa i mjesto Općina Travnik, Konatur bb mala sala Općine

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
54-7-1-75-3-39/17
PODIJELI: