Nabavka i isporuka tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje

Datum objave: 16.05.2019. 12:35 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2019.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

743-1-1-34-3-46/19ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UPRAVA ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE BIH
IDB/JIB 4401711930000
Kontakt osoba ERVINA SAMARDŽIĆ
Adresa Bana Lazarevića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 335-100
Faks (051) 335-338
Elektronska pošta ervina.catak@uino.gov.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost


Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

785000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka i isporuka tonera za potrebe Uprave za indirektno oporezivanje

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30000000-9 Kancelarijski i kompjuterske mašine, oprema i potrepštine osim namještaja i paketa programske podrške
Dodatni predmet(i) 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

25.6.2019.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 4.7.2019. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 4.7.2019. 12:30:00
Adresa i mjesto Uprava za indirektno oporezivanje, Bana Lazarevića bb, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Brother: multifunkcijski aparati, štampači

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT I - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Brother: multifunkcijski aparati, štampači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

200000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Epson: štampači

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT II - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Epson: štampači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Lexmark: štampači

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT III - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Lexmark: štampači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Toshiba: multifunkcijski aparati

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT IV - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Toshiba: multifunkcijski aparati

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

28000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Canon: štampači, kopir aparati, multifunkcijski aparati

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT V - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Canon: štampači, kopir aparati, multifunkcijski aparati

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

260000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT VI - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP: multifunkcijski aparati, kopir aparati, štampači

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT VI - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa HP: multifunkcijski aparati, kopir aparati, štampači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

120000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

LOT VII - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Oki: kopir aparati, štampači

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

LOT VII - Nabavka i isporuka tonera za aparate tipa Oki: kopir aparati, štampači

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

 

 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje


III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

140000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

2 Godina(e)

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TDINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Indirect Taxation Authority of Bosnia and Herzegovina
UIN 4401711930000
Contact person ERVINA SAMARDŽIĆ
Address Bana Lazarevića bb
Postal code 78000 Banja Luka (sp)
Municipality/City Banja Luka
Telephone (051) 335-100
Fax number (051) 335-338
Email address ervina.catak@uino.gov.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Supply and delivery of Toners for Indirect Taxation Authority

II 1.b. Description of the object of the contract

Supply and delivery of Toners for Indirect Taxation Authority

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)Main vocabulary
Code Description
Main object 30000000-9 Office and computing machinery, equipment and supplies
except furniture and software packages
Additional object(s) 30125110-5 Toner for laser printers/fax machines

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

As in Tender Documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

25.6.2019.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

No

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 4.7.2019. 12:00:00
Address and place Indirect Taxation Authority, Central office, Bana Lazarevića bb, Banja Luka,
Bosnia and Herzegovina

 

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
743-1-1-34-3-46/19
PODIJELI: