Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH

Datum objave: 22.09.2015. 11:04 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.09.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1157-1-1-637-3-313/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv BRČKO DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600082130006
Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Brčko Distrikt

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su udžbenici za potrebe učenika osnovnih škola na području Brčko distrikta BiH.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

2.11.2015.

IV 3.c. Novčana naknada

Da

IV 3.c-1. Iznos novčane naknade

20 KM

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.11.2015. 13:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.11.2015. 13:15:00
Adresa i mjesto Zgrada Vlade Brčko distrikta BiH, sala broj 59.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Naknadu za otkup tenderske dokumentacije ponuđači trebaju uplatiti na jedinstveni račun distrikta broj 141-455-
53200136-32, vrsta prihoda 721 124, šifra opštine 099, budžetska organizacija 1504001. Tendersku dokumentaciju
ponuđači mogu preuzeti u prostorijama Pododjeljenja za javne nabavke ili putem pošte uz predočavanje zahtjeva za
izuzimanja tenderske dokumentacije i originalnog primjerka uplatnice kao dokaza o uplaćenoj naknadi za otkup
tenderske dokumentacije. Zainteresovani ponuđači imaju pravo uvida u tendersku dokumentaciju prije nego što je
otkupe.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 216-006
Faks (049) 216-006
Elektronska pošta miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.net

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Miroslav Ristanović
Adresa Bulevar mira 1
Poštanski broj 76000 Brčko (sp bl)
Opština/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 212-708
Faks (049) 212-708
Elektronska pošta alma.kaloper@bdcentral.net
Internet adresa www.bdcentral.netANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1058,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiHANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka udžbenika za potrebe učenika osnovnih škola Brčko distrikta BiH

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

Data u tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

16119,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Brčko distrikt BiHINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Government of Brcko district BiH
UIN 4600082130006
Contact person Miroslav Ristanović
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 212-708
Fax number (049) 212-708
Email address alma.kaloper@bdcentral.net
Website address www.bdcentral.net

I 2. Address for obtaining tender documents

As in Annex A – Address for obtaining tender documents

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Entity level,Brčko District

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

Procurement and delivery text books to BD of BiH primary schools

II 1.b. Description of the object of the contract


Procurement and delivery text books to BD of BiH primary schools

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)

Main vocabulary
Code Description
Main object 22000000-0 Printed matter and related products
Additional object(s) 22111000-1 School books

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract

Provided in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

No

III 2.b. Obtainable until

2.11.2015.

III 2.c. The fee for the tender documents

Yes

III 2.c-1. Amount

20 BAM

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 9.11.2015. 13:00:00
Address and place Government of BD of BiH, Bulevar Mira 1


ANNEX A


I 2. Address for obtaining tender documents

Contact person Miroslav Ristanović
Address Bulevar mira 1
Postal code 76000 Brčko (sp bl)
Municipality/City Brčko Distrikt
Telephone (049) 216-006
Fax (049) 216-006
Email address miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Website

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1157-1-1-637-3-313-15.pdf
PODIJELI: