Nabavka i transport 125 tona uglja kocka - Banovići za grejnu sezonu 2017/18

Datum objave: 04.07.2017. 10:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

233-7-1-2-3-1/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNA ŠKOLA "SOKOLAC" SOKOLAC
IDB/JIB 4401595330008
Kontakt osoba Vladislav Bojović
Adresa Omladinska 2
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-573
Faks (057) 447-365
Elektronska pošta os183@skolers.org
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i transport 125 tona uglja kocka - Banovići za grejnu sezonu 2017/18


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Transport i nabavka 125 tona uglja kocka - Banovići za grejnu sezonu 2017/18

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 09111100-1 Ugalj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

125 tona

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sokolac

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do kraja grejne sezone 2017/18

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 način plaćanja 10,00 %
2 dosadašnja saradnja i peporuke 15,00 %
3 kvalitet uglja 20,00 %
4 Cijena 40,00 %
5 Rok isporuke 15,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

13.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 14.7.2017. 10:00:00
Adresa i mjesto JU Osnovna škola "Sokolac" ul. Omladinska br.2 Sokolac


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Vladislav Bojović
Adresa Omladinska 2
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-573
Faks (057) 447-365
Elektronska pošta os183@skolers.org
Internet adresa www.ossokolac.edu.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Vladislav Bojović
Adresa Omladinska 2
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-573
Faks (057) 447-365
Elektronska pošta os183@skolers.org
Internet adresa www.ossokolac.edu.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Vladislav Bojović
Adresa Omladinska 2
Poštanski broj 71350 Sokolac (sp bl)
Opština/Grad Sokolac (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 448-573
Faks (057) 447-365
Elektronska pošta os183@skolers.org
Internet adresa www.ossokolac.edu.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
233-7-1-2-3-1/17
PODIJELI: