Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica

Datum objave: 25.07.2017. 14:30 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1004-1-1-66-3-86/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD TUZLA
IDB/JIB 4209382690002
Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-360
Faks (035) 307-361
Elektronska pošta javnenabavke@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tuzla

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

7

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja toplinskih podstanica

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

9.8.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 9.8.2017. 11:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 9.8.2017. 12:00:00
Adresa i mjesto Grad Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica
(prostorije ugovornog organa)


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ernad Halilović
Adresa ZAVNOBiH-a broj 11
Poštanski broj 75000 Tuzla (bhp sa)
Općina/Grad Tuzla
Telefon (035) 307-340
Faks (035) 307-341
Elektronska pošta javnenabavke.ks@tuzla.ba
Internet adresa www.tuzla.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – Ul. Mije Keroševića br.4

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad toplinske podstanice 55 kW.
Lot je podjeljen na mašinske, građevinske i elektro radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorija u objektu na adresi Mije Keroševića br.4 u TuzliANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – Ul. Mije Keroševića br.14

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad toplinske podstanice 70 kW.
Lot je podjeljen na mašinske, građevinske i elektro radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorija u objektu na adresi Mije Keroševića br.14 u TuzliANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – Ul. Mije Keroševića br.16

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad toplinske podstanice 70 kW.
Lot je podjeljen na mašinske, građevinske i elektro radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorija u objektu na adresi Mije Keroševića br.16 u TuzliANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – Ul. Mije Keroševića br.18

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad toplinske podstanice 70 kW.
Lot je podjeljen na mašinske, građevinske i elektro radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorija u objektu na adresi Mije Keroševića br.18 u TuzliANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – Ul. Kralja Tvrtka br.2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad toplinske podstanice 100 kW.
Lot je podjeljen na mašinske, građevinske i elektro radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Prostorija u objektu na adresi Kralja Tvrtka I br.2 u TuzliANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – Tržnice-pijace

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka, isporuka, montaža i puštanje u rad toplinske podstanice 700 kW.
Lot je podjeljen na mašinske, građevinske i elektro radove.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Tržnice-pijace doo TuzlaANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

TOPLINSKA PODSTANICA – JU DOM PENZIONERA Tuzla

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Mašinski radovi za zamjenu spiralnog izmjenjivača sa pločastim izmjenjivačem u objektu DOM PENZIONERA Tuzla
Nabavka i montaža pločastih izmjenjivača kapaciteta 2 x 900 kW.

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 45000000-7 Građevinski radovi
Dodatni predmet(i) 39715200-9 Oprema za grijanje

III Ukupna količina ili obim ugovora

definisano td

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

definisano td

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU DOM PENZIONERA Tuzla

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
1004-1-1-66-3-86/17
PODIJELI: