Nabavka, instalacija i puštanje u rad biohemijskog analizatora i analizatora za određivanje sedimentacije eritrocita

Datum objave: 16.02.2021. 14:27 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.02.2021.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

467-1-1-1-3-1/21ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KAKANJ
IDB/JIB 4218137370000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Eldar Alagić
Adresa Zeničko-partizanskog odreda 50
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 460-953
Faks (032) 460-951
Elektronska pošta lamija.veispahic@yahoo.com
Internet adresa dzkakanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Kakanj

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ISPORUKA, INSTALACIJA I PUŠTANJE U RAD LABORATORIJSKIH ANALIZATORA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Isporuka, instalacija i puštanje u rad biohemijskoganalizatora i analizatora za određivanje sedimentacije eritrocita

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

precizirano TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

72000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

precizirano TD

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

precizirano TD

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

precizirano TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

precizirano TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

precizirano TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

precizirano TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 90,00 %
2 Rok isporuke 10,00 %

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.3.2021.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.03.2021. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU„Dom Zdravlja“Kakanj, ul. Zeničkog partizanskog odreda br. 110, Kakanj, sala
za sastanke
Datum i vrijeme 10.03.2021. 10:00

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
467-1-1-1-3-1/21
PODIJELI: