Nabavka kancelarijskog materijala i nastavnog pribora

Datum objave: 23.06.2017. 10:32 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 23.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

654-7-1-102-3-9/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET SARAJEVO
IDB/JIB 4200289040009
Kontakt osoba Jasmina Mujkić
Adresa Zmaja od Bosne 33 i 35
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 723-723
Faks (033) 649-359
Elektronska pošta nabavke@pmf.unsa.ba
Internet adresa www.pmf.unsa.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal i nastavni pribor

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kancelarijski materijal i nastavni pribor

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11200,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

FCO skladište Fakulteta - Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 35., 71000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Na period od 12 mjeseci od dana zaključivanja

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa članom 45. stav (1) tačke c) i d) Zakona o javnim nabavkama

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.7.2017. 10:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.7.2017. 10:30:00
Adresa i mjesto Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne 33-35.,
71000 Sarajevo, u dekanatu - III sprat visoke zgrade

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija je dostupna na portalu Javnih nabavki (sistem ‘’E nabavke’’). Tenderska dokumentacija se ne
dostavlja na druge načine u skladu sa ZJN.
S obzirom da je ugovorni organ objavio tendersku dokumentaciju u sistemu ‘’E-nabavke’’, postavljanje zahtjeva za
pojašnjenje tenderske dokumentacije i odgovora sa pojašnjenjem može se izvršiti samo u formi i na način kako je definisano
u sistemu ‘’E-nabavke’’. Svi zahtjevi za pojašnjenje i odgovori sa pojašnjenjem tenderske dokumentacije biti će dostupni
svim ponuđačima koji su preuzeli tendersku dokumentaciju u sistemu „E-nabavke“.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
654-7-1-102-3-9/17
PODIJELI: