Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Općinskog suda u Bosanskoj Krupi

Datum objave: 30.06.2017. 11:23 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 30.06.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5970-7-1-8-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv Općinski sud u Bosanskoj Krupi
IDB/JIB 4263143050004
Kontakt osoba Mirveta Pačariz
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića br.2
Poštanski broj 77240 Bosanska Krupa (bhp sa)
Općina/Grad Bosanska Krupa
Telefon (037) 476-538
Faks (037) 476-538
Elektronska pošta opcinskisud.bkrupa@bih.net.ba
Internet adresa http://opsud-bosanskakrupa.pravosudje.ba/

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Bosanska Krupa

I 5.c. Djelatnost

Sudska vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarisjkog materijala za potrebe Općinskog suda u Bosanskoj Krupi


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna isporuka roba - kancelarijskog materijala za potrebe Općinskog suda u Bosanskoj Krupi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, uvezi, obrasci i drugi štampani kancelarijski materijal
Dodatni predmet(i) 30190000-7 Razna kancelarijska oprema i potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

30.000,00 KM (sa PDV-om)

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Zgrada Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, ulica Reis Dž. Čauševića br.2., Bosanska Krupa

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 (jedna) godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje će se vršiti u roku od 90 dana po ispostavljenoj fakturi, putem JR Trezora USK na žiro-račun dobavljača.

III 4. Ograničenja za učešće

Nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

10.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.7.2017. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 11.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto kao pod I 1

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se može preuzeti:
- na zvaničnoj web-stranici Općinskog suda u Bosanskoj Krupi: opsud-bosanskakrupa@pravosudje.ba, uz obavezno
pismeno obavještenje ugovornom organu da je preuzeta tenderska dokumentacija, te navođenje datuma i vremena
preuzimanja. U slučaju suprotnog postupanja, ponuda će biti odbačena kao nedopuštena,
- lično u prostorijama Općinskog suda u Bosanskoj Krupi, ul. Reis Dž.Čauševića br.2., uz pismeni zahtjev za
preuzimanje TD
- na pismeni zahtjev ponuđača putem pošte ili elektronske pošte, kada je ugovorni organ u
obavezi da TD otpremi odmah ili najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema zahtjeva.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti do dana 10.07.2017.godine do 14:00 sati.

Kontakt osoba ugovornog organa, za sve informacije vezano za TD, jeste Pačariz Mirveta - sekretar suda
mirveta.pacariz@pravosudje.ba i Mehić Hafeza – šef odsjeka za računovodstvo hafeza.mehic@pravosudje.ba.


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5970-7-1-8-3-2/17
PODIJELI: