Nabavka kancelarijskog materijala

Datum objave: 04.07.2017. 11:38 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 04.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

832-7-1-2-3-2/17ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OSNOVNI SUD U ZVORNIKU
IDB/JIB 4400242980002
Kontakt osoba Slobodan Stevanović
Adresa Svetog Save 122
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 213-108
Faks (056) 211-667
Elektronska pošta slobodan.stevanovic@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-zvornik.pravosudje.ba

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskom materijala: papir, toneri, registratori, olovke i dr. kancelarijski materijal.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22800000-8 Papirni ili kartonski registratori, knjigovodstvene knjige, fascikle, obrasci i drugi štampani
Dodatni predmet(i) 30191000-4 Kancelarijska oprema osim namještaja


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema potrebama Osnovnog suda u Zvorniku

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovni suid u Zvorniku, Sv. Save 122, 75400 Zvornik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Jedna godina

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Trezorski način plaćanja

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izjava iz čl. 45 ZJN BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Izjava iz čl. 47 ZJN BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Izjava iz čl. 50 ZJN BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

14.7.2017.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.7.2017. 09:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.7.2017. 13:00:00
Adresa i mjesto Osnovni sud u Zvorniku, kancelarija broj 27.


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Slobodan Stevanović
Adresa Svetog Save 122
Poštanski broj 75400 Zvornik (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 213-108
Faks (056) 211-667
Elektronska pošta slobodan.stevanovic@pravosudje.ba
Internet adresa ossud-zvornik.pravosudje.ba
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
832-7-1-2-3-2/17
PODIJELI: