Nabavka kancelarijskog namještaja

Datum objave: 20.11.2015. 14:26 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 20.11.2015.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

5-1-1-249-3-57/15ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BIH
IDB/JIB 4402964170008
Kontakt osoba Nermina Pašić
Adresa Veljka Mlađenovića bb
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Općina/Grad Banja Luka
Telefon (051) 456-040
Faks (051) 450-301
Elektronska pošta v.kecman@almbih.gov.ba
Internet adresa www.almbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski namještaj

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva
Dodatni predmet(i) 39100000-3 Namještaj


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje u roku ne prije od 15 dana od dana ispostavljanja fakture, a po prethodnom komisijskom prijemu robe od strane
Kupca

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Izvod iz sudskog registra ili ekvivalentan dokument

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

7.12.2015.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 7.12.2015. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 7.12.2015. 12:30:00
Adresa i mjesto Ul. Veljka Mlađenovića bb, Banja Luka


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Isporuka i montaža kancelarijskog namještaja

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39151000-5 Razni namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

sadrži tenderska dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5555,56

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka u roku do 90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Srajevo, Ul. M.Tita br. 9/III, IVANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2 – Kancelarijske stolice, lokacija Sarajevo

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39112000-0 Stolice

III Ukupna količina ili obim ugovora

sadrži tenderska dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2393,16

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka u roku do 90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sarajevo, Ul. M.Tita br. 9/III, IVANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3 – Kancelarijske stolice, lokacija Banja Luka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39112000-0 Stolice

III Ukupna količina ili obim ugovora

sadrži tenderska dokumentacija

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4871,79

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

isporuka u roku do 90 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka, Ul. Veljka Mlađenovića bb

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
5-1-1-249-3-57-15.pdf
PODIJELI: