Nabavka kancelarijskog namještaja

Datum objave: 11.07.2017. 08:24 / Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.07.2017.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

673-7-1-15-3-10/17


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BIH
IDB/JIB 4200071920007
Kontakt osoba Tanja Aleksić
Adresa Musala 9
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 267-025
Faks (033) 552-512
Elektronska pošta javne.nabavke@mvteo.gov.ba
Internet adresa www.mvteo.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog namještaja

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog namještaja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

24.7.2017.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.7.2017. 13:00:00

IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 24.7.2017. 13:05:00
Adresa i mjesto Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Musala 9, Sarajevo,
sala 208/II


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 1 Komadni tipski namještaj

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

23376,07

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do potpunog izvršenja isporuke i ugradnje

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organaANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Lot 2 Stilski namještaj po mjeri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18717,95

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do potpung izvršenja isporuke i ugradnje

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sjedište ugovornog organa

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:
673-7-1-15-3-10/17
PODIJELI: